Hawk-e Sp. z o.o. jest przygotowana do przetwarzania informacji niejawnych w formie elektronicznej

Spółka Hawk-e, w następstwie udzielonej przez Prezesa Zarządu akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz braku wniesienia zastrzeżeń przez Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW do przedłożonej dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego uzyskała możliwość przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” w systemie teleinformatycznym.