Spółka Hawk-e otrzymała Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia

Spółka Hawk-e w dniu 26 maja 2021 r. otrzymała Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia. W ten sposób Spółka znalazła się w gronie podmiotów gospodarczych legitymujących się świadectwami bezpieczeństwa przemysłowego. Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego prowadzone na wniosek przedsiębiorcy przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego miało na celu ustalenie czy Spółka posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” m.in. w aspektach: finansowym, organizacyjnym, jak też osobowym.

W dalszym ciągu Spółka będzie podejmować aktywne działania zmierzające do uzyskania certyfikatu zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 27001, wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, będącego potwierdzeniem spełnienia przez Hawk-e międzynarodowych standardów w obszarze zarządzania systemem bezpieczeństwa informacji.

Skan świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego