Hawk-e na Litwie

W dniach 06-07.10.2021, na zaproszenie litewskiej National Defence Foundation (NDF), przedstawiciele spółki Hawk-e wraz z firmą APS z Gdyni realizowali zadania zarządzania i monitorowania lokalnej przestrzeni powietrznej nad poligonem Pobrade (Litwa). W tym czasie na ww. poligonie odbywał się Life Firing Show 2021, którego organizatorem i prowadzącym był NDF, w którym udział wzięło ok. 650 uczestników z 16 państw.

Do realizacji zadań zarządzania i monitorowania lokalnej strefy geograficznej wykorzystano opracowany przez Hawk-e system Drone Traffic Management (DTM) oraz polskie radary dronowe wyprodukowane przez firmę APS z Gdyni. Dodatkowo, realizowano transmisję obrazu 4K w czasie rzeczywistym podczas strzelań amunicją bojową z jednoczesnym optycznym monitorowaniem lokalnej przestrzeni powietrznej z wykorzystaniem zaawansowanych kamer 4K.

Wszyscy uczestnicy tego przedsięwzięcia mieli możliwość zapoznania się z możliwościami architektury i funkcjonalności systemu DTM, jego konfiguracji z radarami dronowymi APS oraz jak w czasie rzeczywistym DTM dynamicznie realizuje swoje funkcjonalności w zakresie: zarządzania, monitorowania i identyfikacji Bezpilotowych Systemów Powietrznych (BSP).

W czasie działania DTM i radarów APS wykorzystano również kolejny sensor w postaci nadajników i odbiorników ADSB wyprodukowanych także przez polską firmę AeroBits. Taka konfiguracja sensorów pozwalała na monitorowanie ruchu BSP, jak również statków załogowych znajdujących się w lokalnej strefie geograficznej.

W czasie praktycznego działania, system DTM wraz z sensorami zarządzał, monitorował bezkolizyjnych ruch wszystkich BSP użytych bojowo podczas Life Firing Show 2021. Organizator podkreślił, że wykorzystanie takiej konfiguracji DTM znacząco wpłynęło na zwiększenie bezpieczeństwa lotów BSP, poprawienie komfortu pracy ich operatorów oraz pozwoliło na budowanie świadomości operacyjnej dotyczącej działań BSP.

Niewątpliwie była to kolejna okazja do sprawdzenia użyteczności DTM w połączeniu z radarami ASP i ADSB w praktycznym działaniu. Zdobyte w ten sposób doświadczenie posłuży do udoskonalenia współpracy w środowisku multi sensorycznym, jak równie posłuży naszym programistom do poprawy wydajności pracy systemu DTM.