Hawk-e Sp. z o.o. jest przygotowana do przetwarzania informacji niejawnych w formie elektronicznej NATO RESTRICTED, RESTREINT UE/EU RESTRICTED, ESA RESTRICTED

W następstwie inspekcji przeprowadzonej przez Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW, Spółka uzyskała zgodę na przetwarzanie w systemie teleinformatycznym informacji niejawnych o klauzulach NATO RESTRICTED, RESTREINT UE/EU RESTRICTED, ESA RESTRICTED, z datą ważności akredytacji do roku 2026.