Spółka Hawk-e otrzymała dofinansowanie ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

W dniu 25.11.2021r. Spółka Hawk-e otrzymała informację, iż złożony w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w dniu 8 czerwca 2021 r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie systemu transportu materiałów medycznych do Ośrodków Transplantologii, z wykorzystaniem środowiska ICT oraz bezzałogowych statków powietrznych (BSP) na przykładzie Śląskiego Centrum Chorób Serca” przeszedł pozytywnie etap oceny merytorycznej.

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu transportu materiałów medycznych w szczególności serca i płuc, w celu zwiększenia efektywności zabiegów transplantacji organów poprzez logistyczne usprawnienie przewozu tkanki żywej z wykorzystaniem systemów bezzałogowych statków powietrznych.

W ramach projektu zostanie opracowany inteligentny system dostarczania organów do Ośrodków Transplantologii z wykorzystaniem systemów bezzałogowych statków powietrznych, wykonujących loty operacyjne na stałych, określonych trasach przelotu. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie innowacyjnej technologii pozwalającej przyspieszyć proces transportu organów do przeszczepu.

Projekt prowadzony będzie w konsorcjum z Instytutem Techniki Górniczej KOMAG z Gliwic.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 3 147 730,31 zł.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu oraz lista ocenionych projektów znajduje się na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, pod adresem: 

https://scp-slask.pl/czytaj/rozstrzygniecie_konkursu_nr_rpsl_01_02_00_ip_01_24_02721