Wsparcie dla Ukrainy

Pracownicy Spółki Hawk-e wraz z pracownikami JSW Innowacje S.A., mając na względzie ogrom tragedii i cierpień ludzkich, które na co dzień dotyka mieszkańców całej Ukrainy oraz będąc pod wrażeniem heroicznej walki Sił Zbrojnych Ukrainy z rosyjskim najeźdźcą, włączyli się w ogólnopolską akcję niesienia pomocy stronie ukraińskiej.

Z zebranych środków pieniężnych dokonali zakupu produktów spożywczych w tym racji żywnościowych (MRE), środków medycznych oraz odzieży termoaktywnej. Środki te zostały w dniu 10 marca 2022 r. przekazane stronie ukraińskiej.

W drodze powrotnej, z Punktów Recepcyjnych znajdujących się m. Dołhobyczów oraz Hrubieszów zabrano chętnych uchodźców do Warszawy.