Spółka Hawk-e otrzymała koncesję MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu wyrobami oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

W dniu 25 kwietnia 2022r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udzieliło Spółce Hawk-e koncesji w zakresie obrotu wyrobami oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Skan Koncesji MSWiA