PAŻP rozpoczęła testy produkcyjne PansaUTM – systemu do cyfrowej koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych

W dniu 31.12.2019 r. rozpoczęły się testy produkcyjne PANSA UTM Powered by Hawk-e Droneradar (PANSA UTM), będące ostatnią fazą testowania go przed implementacją. Polegają one na równoległym wykonywaniu czynności dotychczas realizowanych przez operatorów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) i służby PAŻP w sposób analogowy oraz realizacji tych samych zadań w sposób cyfrowy, przy wykorzystaniu modułów systemu PansaUTM.

Testy produkcyjne systemu zarządzania ruchem dronów (Unmanned Aircraft System Traffic Management – UTM) prowadzone będą przez jednostki PAŻP - Dział Zarządzania Operacjami Bezzałogowych Statków Powietrznych, kontrolerów ruchu lotniczego TWR Poznań oraz informatorów służby informacji powietrznej FIS Gdańsk. PAŻP liczy zarazem na aktywny udział operatorów BSP.

Celem testów produkcyjnych jest znalezienie ewentualnych nieprawidłowości i błędów podczas nieprzerwanego użytkowania systemu w dłuższym okresie i przy wykorzystaniu wszystkich modułów PansaUTM.

Wdrożenie operacyjne systemu ma przyspieszyć proces wydawania zgód i warunków lotu BSP. Przewidywana jest też bardziej dynamiczna komunikacja pomiędzy operatorami BSP a służbami PAŻP ze względu na fakt, że system elektroniczny PansaUTM jest mniej obciążający i łatwiejszy w obsłudze niż manualna koordynacja lotów. Posiada też narzędzia analityczne do weryfikacji miejsca planowanych misji BSP.