PAŻP zakończyła testy produkcyjne PansaUTM

W dniu 20.02.2020 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zakończyła testy produkcyjne Systemu PansaUTM Powered by Hawk-e Dorneradar (PANSA UTM). Przeprowadzone testy potwierdziły, że PANSA UTM przyczyni się do uproszczenia i usprawnienia koordynacji lotów BSP oraz zapewnią wzrost poziomu bezpieczeństwa lotów bezzałogowych i załogowych statków powietrznych. W związku z tym PANSA UTM będzie sukcesywnie wdrażany w kolejnych strefach kontrolowanych lotnisk i sektorach FIS.

https://www.pansa.pl/?lang=_pl&opis=wiecej&id_wyslane=1484