Spółka Hawk-e przeprowadziła testy Zintegrowanego Systemu Transportu Materiałów Medycznych z wykorzystaniem "drona transportowego" (BSP).

21 grudnia 2020 r. z inicjatywy spółki Hawk-e, należącej do Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, wraz z spółką Farada sp. z o.o. odbyły się przeloty Bezzałogowego Statku Powietrznego pomiędzy Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach.

Celem zrealizowanych przelotów BSP była weryfikacja koncepcji Zintegrowanego Systemu Transportu Materiałów Medycznych, którego założenia wypracowane zostały przez Spółkę Hawk-e we współpracy z zespołem medycznym dr hab. Michała Zembali z Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Do współpracy aktywnie włączyło się również Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach.

Jak powiedział Prezes Hawk-e – Jarosław Kraszewski, Zintegrowany System Transportu Materiałów Medycznych ma na celu:

  • dywersyfikację systemu transportu materiałów medycznych o nowy, minimalizujący wpływ czynników fizycznych i środowiskowych, środek transportu materiałów medycznych,
  • czasowe skrócenie, w stosunku do obecnie wykorzystywanych rozwiązań, procedury transportu materiałów medycznych minimum o 30-40%,
  • ograniczenie systemu obsługi logistycznej transportu materiałów medycznych do minimalnej ilości operacji,
  • stabilność warunków bezpiecznego transportu materiałów medycznych na podstawie wymagań podmiotu zlecającego, umożliwiających, które realizację kolejnych zadań statutowych Interesariusza.

Istotą Zintegrowanego Systemu Transportu Materiałów Medycznych jest połączenie wielu funkcjonalności i urządzeń w jeden sprawnie działający system. W związku z tym, poza sprawdzeniem możliwości samego BSP, przetestowano także integrację rozwiązań IT, w tym lokalnych systemów koordynacji i zarządzania ruchem BSP oraz radarowych systemów detekcji i powiadamiania.

Najważniejsze elementy Zintegrowanego Systemu Transportu Materiałów Medycznych w toku weryfikacji w dniu 21 grudnia 2020 r. w Zabrzu i w Tarnowskich Górach, tworzyły:

  • podsystem Drone Traffic Management (DTM) dla strefy TR319 (czasowo zarezerwowanej) dla BSP wykonującego lot poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) – podmiot odpowiedzialny: Hawk-e Sp. z o. o.
  • urządzenia integrującego technologię ADS-B, FLARM i GSM – podmiot odpowiedzialny: Hawk-e Sp. z o. o.
  • BSP z zasobnikiem transportowym, umożliwiający wykonanie lotu BVLOS – podmiot odpowiedzialny: Farada Sp. z o. o.
  • system radarowy 3D MIMO (Multiple Input Multiple Out) – podmiot odpowiedzialny: Advanced Protection System S.A.

Przedstawiciele placówek SCCS z Zabrza oraz GCR z Tarnowskich Gór, które zostały połączone korytarzem powietrznym, byli pod olbrzymim wrażeniem możliwości jakie niesie za sobą wdrożenie regularnych transportów medycznych z wykorzystaniem technologii bezzałogowych.​

Finalnym zadaniem współpracujących w dniu 21 grudnia 2020 r. podmiotów będzie stworzenie uporządkowanego organizacyjnie, instytucjonalnie i prawnie, etycznego i akceptowanego społecznie systemu transportu materiałów medycznych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w celu ratowania ludzkiego życia.