Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego

W dniu 16 listopada 2020 r. Spółka Hawk-e wystąpiła do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z wnioskiem o przeprowadzenie  postępowania bezpieczeństwa przemysłowego 3 stopnia w celu wydania Spółce świadectwa potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.