Piszą o nas na nettg.pl nt. wdrożonego systemu teleinformatycznego do koordynacji lotów dronów

Górnictwo: Spółka z Grupy JSW wdraża systemy do koordynacji lotów dronów

Spółka Hawk-e z grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej wdrożyła system teleinformatyczny do koordynacji lotów dronów, z którego korzysta już Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, a także pracuje nad nowymi rozwiązaniami dla zarządzania lokalnym ruchem dronów.

We wtorkowej, 16 lutego, informacji prasowej JSW zapewniono, że grupa kapitałowa JSW rozwija się w kilku kierunkach, kładzie przy tym nacisk na nowoczesność, stąd bierze udział w programach Unii Europejskiej dotyczących sfer U-Space (integracja lotnictwa załogowego i bezzałogowego) i Smart City. Projekty dot. rozwiązań informatycznych dla dronów wdraża Hawk-e, spółka celowa należąca do JSW Innowacje.

Hawk-e specjalizuje się w dostarczaniu systemów PansaUTM i DTM. Pierwszy z nich zapewnia cyfrową koordynację lotów bezzałogowych statków powietrznych i zarządzania wnioskami oraz zgodami na loty w polskiej przestrzeni powietrznej. System ten uzyskał akredytację Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wdrożyła go w ub. roku na swoich lotniskach.

Według wcześniejszych informacji PAŻP PansaUTM to koncepcja cyfrowej koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych i zarządzania wnioskami oraz zgodami na loty w polskiej przestrzeni powietrznej, na którą składają się autorskie rozwiązania operacyjne Agencji oraz część systemowa dostarczana przez partnera technologicznego Hawk-e, zintegrowana z najbardziej popularną wśród operatorów dronów w Polsce aplikacją DroneRadar.

Zgodnie z informacją JSW system PansaUTM powered by Hawk-e DroneRadar w uproszczeniu umożliwia zarządzanie ruchem dronów przez operatora za pośrednictwem systemu sterującego z pierwszeństwem przelotu załogowych statków powietrznych. System zapewnia m.in. komunikację między kontrolerem ruchu lotniczego w wieży a operatorem drona. Operator może szybko sprawdzić możliwości lotu, złożyć plan lotu i uzyskać zgodę na lot.

Jak informowała wcześniej PAŻP, kontrolerom ruchu lotniczego PansaUTM zapewnia informację o planowanych w okolicy lotnisk przelotach bezzałogowych statków powietrznych, a także możliwość wydawania zgód na takie loty, podobnie jak ma to miejsce w lotnictwie załogowym.

Według wtorkowej informacji JSW Hawk-e wdrożyło też już inne rozwiązanie DTM (Drone Traffic Management) w zakresie "core", czyli dającym podstawę do budowy (według wymagań klientów) systemów lokalnego monitorowania i zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych.

DTM Hawk-e pozwala na informowanie zarządzającego daną lokalną strefą o lotach planowanych i koordynowanych przez PAŻP oraz wszystkich innych lotach wykonywanych bezpośrednio w przestrzeni powietrznej danego zarządzającego. System Hawk-e pozwala na integrację danych pochodzących m.in. z systemu radarów naziemnych, lotniczych systemów pozycjonowania typu ADS-B, FLARM, OGN oraz informacji o ukształtowaniu terenu, stanowiących podstawę do bezpiecznego planowania lotu - przekazała we wtorek JSW.

Produkt DTM przetestowano już pod kątem kompleksowego rozwiązania dla instytucji ochrony zdrowia, pozwala bowiem na wyznaczenia "korytarza" w przestrzeni powietrznej, w którym drony mogą wykonywać loty transportując materiały medyczne.

To pozwala m.in. na skrócenie transportu takich materiałów nawet o 50-60 proc., co udało się wykazać podczas pilotażowego przelotu Bezzałogowego Statku Powietrznego pomiędzy Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach w grudniu ub. roku. W tym przypadku system pozwoli na ratowanie ludzkiego życia - zaznaczył cytowany w informacji Jastrzębskiej Spółki prezes Hawk-e Jarosław Kraszewski.

Link do artykułu