Hawk-e Sp. z o. o. jest przygotowana organizacyjnie oraz osobowo do przetwarzania informacji niejawnych

Spółka Hawk-e, w następstwie zatwierdzonej przez Prezesa Zarządu dokumentacji, o której mowa w art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 742) oraz w § 9 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. z 2012, poz. 683), jest przygotowana organizacyjnie oraz osobowo do przetwarzania informacji niejawnych, w formie papierowej, oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”, „NATO Restricted”, „Restreint UE/EU Restricted”, „ESA Restricted” oraz innych materiałów pochodzących z wymiany międzynarodowej oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” lub jej zagranicznym odpowiednikiem gwarantując tym informacjom właściwy stopień bezpieczeństwa.