Udział Hawk-e Sp. z o.o. w testach komercyjnych rozwiązań w zakresie wykrywania i neutralizacji BSP

W dniu 30 kwietnia 2021 r. przedstawiciele Hawk-e Sp. z o. o. uczestniczyli w testach komercyjnych rozwiązań w zakresie wykrywania i neutralizacji Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) pod kątem przydatności tych systemów dla wojska i służb mundurowych.

Organizatorem testów było Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policją, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Ochrony Państwa, Strażą Graniczna i Żandarmerią Wojskową.

Testy przeprowadzono na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce, podczas których zasymulowane zostały warunki wymagające osłony obiektu punktowego przez urządzenie umożliwiające wykrywanie i/lub neutralizację BSP.

Udział Hawk-e w testach obejmował dwie części. W części pierwszej, koncepcyjnej, omówiono założenia zintegrowanego systemu zarządzania działaniami BSP na polu walki „DOMS” (ang. Drone Operation Management System). System może być efektywnie wykorzystywany w warunkach pokojowych, ćwiczebnych i bojowych m. in. do:

  • dekonfliktacji ruchu lotnictwa bojowego (systemów załogowych) z systemami bezzałogowymi realizującymi zadania w trybie VLOS i BVLOS, automatycznym i/lub autonomicznym;
  • dekonfliktacji ruchu BSP między strefami operacyjnego ich użycia przez różne służby państwowe oraz Siły Zbrojne w funkcji współdziałania układu militarnego z układem pozamilitarnym (np. w relacji: Tyłowa Strefa Działań – Strefa Działań Bezpośrednich);
  • zarządzania ruchem BSP w ramach strefy operacji (stref odpowiedzialności Rodzajów Sił Zbrojnych, Rodzajów Wojsk, ZT i oddziałów);
  • zarządzania ruchem BSP wewnątrz strefy odpowiedzialności w zakresie: planowania lotów (VLOS I BVLOS), ich przekierowywania, sekwencjonowania ruchu i przepustowości, separacji, reagowania awaryjnego oraz unikania przeszkód;
  • zobrazowania w czasie rzeczywistym ruchu BSP w przestrzeni powietrznej w ramach strefy operacji.

Podczas części praktycznej pokazu, zaprezentowano funkcjonalności systemu teleinformatycznego Hawk-e w zakresie budowania świadomości przestrzennej i zobrazowania ruchu statków powietrznych w przestrzeni powietrznej w czasie rzeczywistym.

W celu wykrycia statków powietrznych wykorzystano zintegrowane dane z aktywnych systemów detekcji (system radarowy CTRL+SKY firmy Advanced Protection System) i pasywnego odbiornika naziemnego ADS-B/FLARM dostarczonego przez firmę Aerobits Sp. z o.o.

System wytworzony przez Hawk-e przeszedł testy pozytywnie i umożliwił zaprezentowanie ww. zdolności w wymiarze praktycznym.