Hawk-e Sp. z o.o. jest przygotowana do przetwarzania informacji niejawnych w formie elektronicznej NATO RESTRICTED, RESTREINT UE/EU RESTRICTED, ESA RESTRICTED