Spółka Hawk-e otrzymała koncesję MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu wyrobami oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym