O Firmie

Hawk-e Sp. z o.o.  została zawiązana w dniu 12 kwietnia 2018 r. jako spółka celowa dla realizacji misji spółki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w obszarze zadań i celów związanych z działalnością innowacyjną i komercjalizacją technologii przełomowych oraz dywersyfikacją przychodów.

Powstanie Spółki było poprzedzone realizacją przez JSW Innowacje S.A. (jedynego udziałowca Hawk-e Sp. z o.o.), prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych w formie „Projektu wykorzystywania urządzeń́ bezzałogowych w przemyśle” uruchomionego w drugiej połowie 2017 r. Projekt zmierzał do wdrożenia zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w automatycznych lotach wykonywanych w celach inwentaryzacji i pomiarów składowisk wydobytych kopalin.

Już w pierwszych miesiącach działalności, Hawk-e była wyznaczona przez GK JSW do realizacji zadań wynikających z przystąpienia GK JSW do Komitetu Sterującego Projektu Flagowego Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju pn. Żwirko i Wigura.

Misja, wizja oraz cele strategiczne Spółki Hawk-e są związane ze Strategią GK JSW i odpowiednio do jej szczegółowych postanowień opartych na 5 filarach zapewniających realizację misji i wizji GK JSW S.A. Spółka Hawk-e została wymieniona w Strategii GK JSW jako podmiot zajmujący się technologiami przełomowymi w obszarach związanych z technologiami z użyciem BSP.

Spółka Hawk-e po niespełna dwóch latach od jej założenia – we współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (PAŻP) - doprowadziła w lutym 2020 r. System UTM (występujący pod nazwą PANSA UTM) do osiągnięcia IX poziomu gotowości technologicznej, co zostało potwierdzone przez weryfikację technologii w warunkach rzeczywistych i dopuszczenie powyższego systemu przez odpowiednie organy nadzoru lotniczego (Urząd Lotnictwa Cywilnego) do jego wykorzystania w pracy operacyjnej w Polsce. System PANSA UTM w wersji opracowanej przez Hawk-e funkcjonuje dziś na wszystkich aktywnych wieżach kontroli lotniska i służbach informacji powietrznej w całej Polsce.

Akredytowany system UTM, we wrześniu 2020 r. został przejęty od Hawk-e przez PAŻP na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

W wyniku komercjalizacji systemu UTM (zwanego jako PANSA UTM powered by Hawk-e DroneRadar), Spółka Hawk-e zapewniła po 24 miesiącach zwrot z inwestycji dla Wspólnika i wygenerowała środki zapewniające jej rozwój w przyszłości.

Obecnie realizowany przez Spółkę Hawk-e rozwój systemu teleinformatycznego DTM jest projektem służącym polityce bezpieczeństwa państwa w zakresie dekonfliktacji i lokalnego zarządzania ruchem BSP.