Zarząd

Dr Agnieszka Hankus Kubica – Prezes Zarządu

Od 2017 r. odpowiedzialna za działalność innowacyjną w Grupie Kapitałowej JSW. Wiceprezes Zarządu w JSW Innowacje, kieruje Zakładem Technologii Przełomowych i nadzoruje realizacje programu badań z zakresu technologii automatycznych i autonomicznych, rzeczywistości wirtualnej (VR), robotyki oraz rozwiązań wytwarzanych na potrzeby rozwoju branży bezzałogowych statków powietrznych (BSP/dronów). Ukończyła studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Dowodzenie oraz studia doktoranckie w Zakładzie Innowacji i Technologii Informacyjnych w Akademii Obrony Narodowej. Współpracowała przy realizacji ponad 27. prac badawczych z zakresu automatyzacji procesu dowodzenia, systemów wspomagania decyzji, procesów i procedur zarządzania oraz 24. projektach rozwojowych z obszaru obronności i bezpieczeństwa Państwa. Była członkiem międzynarodowych zespołów badawczych m.in. Polish-Swiss Research Programme, STE (Science – Tool-box – Empowerment) oraz Europejskiej Agencji Obrony.

Dr Jarosław Kraszewski – Wiceprezes Zarządu

Przez 31 lat pełnił służbę wojskową w kraju i poza granicami (udział w misjach Polskich Kontyngentów Wojskowych). Zajmował stanowiska dowódcze i sztabowe (dwukrotnie był dowódcą brygady, a także szefem Wojsk Rakietowych i Artylerii). Zdobył także wykształcenie w renomowanych uczelniach zagranicznych (m.in. NATO School, US Army Command and General Staff College, George Marshall Center). Jako szef Wojsk Rakietowych i Artylerii był dyrektorem programu operacyjnego w ramach modernizacji Sił Zbrojnych RP (wprowadził do użytku w Siłach Zbrojnych najnowszą w Europie haubicę KRAB i moździerz automatyczny RAK). Przyczynił się także do cyfryzacji dowodzenia i kierowania ogniem artylerii, w tym wykorzystania bezpilotowych systemów rozpoznawczych.

16 listopada 2015 został wyznaczony na stanowisko dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. 29 lutego 2016 prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, mianował go z dniem 1 marca 2016 na stopień generała brygady. Od 01.07.2019 nie pełni zawodowej służby wojskowej.

Jego zainteresowania naukowe to strategia i bezpieczeństwo narodowe, robotyzacja pola walki oraz wdrażanie systemów autonomicznych w działaniach zbrojnych. Jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Polityki Obronnej (ASzWoj).