Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na wiceprezesa Zarządu HAWK-E Sp. z o.o.

Pełnomocnik Zgromadzenia Wspólników Spółki Hawk-e Sp. z o.o.  działając na podstawie § 15 ust. 1 i 2 oraz § 28 ust. 5 Aktu Założycielskiego Spółki oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Hawk-e Sp. z o.o.I kadencji.