System transportu materiałów medycznych z wykorzystaniem SBSP

Opracowanie systemu transportu materiałów medycznych do Ośrodków Transplantologii, z wykorzystaniem środowiska ICT oraz bezzałogowych statków powietrznych (BSP) na przykładzie Śląskiego Centrum Chorób Serca”.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac B+R mających na celu opracowanie innowacyjnego systemu wraz z procedurami, pozwalającego na implementację usługi przewozu materiałów medycznych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. System opierać się będzie na zaawansowanych technologiach IT, w tym analizę Big Data. Z uwagi na złożoność zakresu projektu, celem zapewnienia najwyższej efektywności i prawidłowości realizacji, przewidziano realizację w formie konsorcjum.

Wartość projektu: 4 793 730,96 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 147 730,31 PLN