Dla ANSP i CAA

Segment UTM

Segment rozwoju usług i technologii ICT wykorzystywanych do zarządzania przestrzenią powietrzną dla bezzałogowych statków powietrznych, a także koordynacji i zarządzania lotami bezzałogowymi z lotnictwem załogowym.