Dla Infrastruktury

Segment z użyciem BSP

Wyspecjalizowane usługi prowadzone bezzałogowymi systemami powietrznymi w zakresie:

 • inspekcji zwałowisk dla górnictwa oraz analizy geodezyjne,
 • monitorowania i inspekcji zasobów majątkowych podmiotów gospodarczych, w szczególności:
  •  zasobów górniczych,
  •  składowisk niebezpiecznych odpadów,
  •  składowisk surowców energetycznych,
  •  sieci energetycznych,
  •  infrastruktury portów morskich,
  •  węzłów logistycznych,
  •  dróg transportowych,
  •  zasobów rolnych,
  •  zasobów leśnych i naturalnych.