Dla Infrastruktury

Segment z użyciem BSP

Wyspecjalizowane usługi prowadzone bezzałogowymi systemami powietrznymi w zakresie:

 • inspekcji zwałowisk dla górnictwa oraz analizy geodezyjne,
 • monitorowania i inspekcji zasobów majątkowych podmiotów gospodarczych, w szczególności:
  • zasobów górniczych,
  • składowisk niebezpiecznych odpadów,
  • składowisk surowców energetycznych,
  • sieci energetycznych,
  • infrastruktury portów morskich,
  • węzłów logistycznych,
  • dróg transportowych,
  • zasobów rolnych,
  • zasobów leśnych i naturalnych.