Dla lokalnych zarządzających przestrzenią powietrzną

Segment DTM

Segment rozwoju ICT i usług inżynieryjnych, produktów i technologii, które będą generowane w ekosystemie UTM, w związku z potrzebami i możliwościami lokalnego zarządzania lotami bezzałogowymi pojazdami powietrznymi (BSP) w danym, wyodrębnionych celowo wolumenie przestrzeni powietrzne

  • System DTM, tj. system zarządzania ruchem dronów w dedykowanym wyodrębnionym obszarze powietrznym;
  • Wielowymiarowy, sieciocentryczny system autonomicznego zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych;
  • Interfejsy w przestrzeni Urban Air Mobility (UAM): łączność z transportem publicznym i lotnictwem cywilnym, platformy logistyczne, węzły służb ratunkowych, itp.;
  • Cyfryzacja przestrzeni miejskiej i przemysłowe, odwzorowywanie przestrzeni zurbanizowanej i przemysłowej na potrzeby planowania dróg transportowych (korytarzy komunikacyjnych) oraz misji pojazdów autonomicznych i automatycznych;

 

Segment produktów U-Space

Segment rozwoju usług, produktów i technologii ICT, w szczególności infrastruktury technicznej i teleinformatycznej dla BSP (ang. UAV), który ma zapewnić ochronę integracji z ruchu BSP w przestrzeni powietrznej, w szczególności komercyjnej, biznesowej i operacji państwowych

  • Infrastruktura naziemna dla Urban Air Mobility, np. budowle i rozwiązania inżynieryjne oraz łączności w celu wsparcia UAM (np. dedykowane lądowiska UAM i integracja z hubami sieci multimodalnych, infrastruktura ładowania elektrycznego);
  • Infrastruktura przestrzeni powietrznej dla Urban Air Mobility, np. multimodalne korytarze przestrzeni powietrznej, sieci łączności ruchu, platformy zarządzania przestrzenią powietrzną;
  • Interoperacyjne systemy (interfejsy i komunikacja typu V2V, V2I, V2x);